PFT G4 FC 230V 5,5 KW 1Ph 50Hz mit Druckpumpe AVO 500