RITMO XL FC-230/400V 1/3 Ph 50 Hz mit ZARGOMAT pro