PFT SWING L FC 400V 3Ph 50 Hz
PFT SWING L FC-400V 5,5 KW
PFT SWING L FC-400V 5,5 KW
Preview: PFT SWING L FC 400V 3Ph 50 Hz
Preview: PFT SWING L FC-400V 5,5 KW
Preview: PFT SWING L FC-400V 5,5 KW